Uppgiften var att skapa en logo till ett nystartat team med affärsidéen att ”boxas med hjärtat” – dvs använda träningsformen boxning som teambuilding – bland annat.