LT23

Kund – Language Team 23, Language Team 23

Projekt – Remake av befintlig hemsida. Flyttade över befintligt material från HTML till WordPress. Det blev även ny typografi, nya färger och nya bilder. Efter utbildning så uppdateras och underhålls sidan av kunden själv.