Kund – J Lavin Företagsutveckling

Projekt – Grafisk profil, hemsida i WordPress, Roll-up, mässmaterial, mallar till produktblad i Word mm